O metodzie Neo Sea

O metodzie Neo Sea

„Poznaj samego siebie” – to przesłanie wyryte na frontonie Świątyni Apollina w Delfach. Już starożytni filozofowie znali wartość samoświadomości, poszukiwali dróg zgłębienia umysłu i pobudek kierujących ludzkimi działaniami. Od czasów, gdy słowa prastarej maksymy zostały uwiecznione na kamiennym murze minęły wieki, ale wciąż staramy się rozwikłać tajemnice naszej psychiki, wpływ utrwalonych wzorców i emocji na nasze reakcje, sposób postrzegania świata oraz źródła kreatywności. Człowiek nie przestał być zagadką, a droga ku jej rozwiązaniu zdaje się nie mieć końca. A może niektóre odpowiedzi mamy już w zasięgu ręki?

Autorski Program Neo Sea pozwala na zrozumienie funkcjonowania umysłu, a tym samym na poznanie własnej tożsamości. „Neo” w języku starogreckim oznacza „nowy”, a „Sea” w języku starohebrajskim „rozmiar”. Oznacza to, że Neo Sea jest nowym wymiarem filozofii człowieka, w nowym formacie jego świadomości.

Metoda Neo Sea sięga do wiedzy starożytnych mędrców i współczesnych naukowców, dostosowując ją do potrzeby kreowania przyszłości przez współczesnego człowieka. Nasze jutro tworzymy bowiem już dziś! Wyposażając ludzi w skuteczne narzędzia do pracy, pomaga odkryć własny potencjał i nieodkryte dotąd możliwości. Neo Sea już od lat udowadnia, że poznanie umysłu i jego działania przynosi wymierne korzyści. Naszą codzienność uwarunkowują schematy, które wykształciliśmy w ciągu całego życia, są one podłożem naszych decyzji – motywują nas do rozwoju lub blokują każdą pozytywną zmianę Neo Sea umożliwia poznanie indywidualnych kodów czy nawyków. Kolejnym krokiem jest praca nad wybranymi obszarami, poprzez otwarcie się na zmianę perspektywy i porzucenie ograniczeń, które na siebie nałożyliśmy.

Elementy NEO SEA:

Element I – Umysł

Badania potwierdzają, że sposób, w jaki postrzegamy otoczenie wpływa na to, jak kształtujemy swoje życie. Podejmując codzienne decyzje posługujemy się tzw. filtrami uwagi (prof. Bruce Lipton), które pochodzą m.in. z naszych doświadczeń i relacji międzyludzkich. Metoda Neo Sea diagnozuje dominujące schematy, jakimi się posługujemy i daje praktyczne narzędzia do transformacji tych, które są niekorzystne dla naszego funkcjonowania, poczucia bezpieczeństwa czy osiągania celów. Poprzez ich zastosowanie umożliwiające diagnozę i zmianę filtrów uwagi oraz utartych przekonań, człowiek optymalizuje wykorzystanie swojego potencjału i świadomie wpływa na kształtowanie swojego życia. Element ten ukazuje zasady, według których funkcjonuje człowiek, zwracając uwagę na niewykorzystywane przez niego możliwości. Zapoznaje z technikami pozwalającymi spożytkować tę wiedzę w najskuteczniejszy, a zarazem najdogodniejszy dla nas sposób.

Element II: Bezpieczeństwo

Żyjemy w dobie ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, powszechnego dostępu do dóbr materialnych i wysoko rozwiniętej opieki medycznej, a przy tym, paradoksalnie, badania pokazują, że bezpieczeństwo jest jedną z najmniej zaspokajanych potrzeb człowieka.

Element drugi metody Neo Sea pozwala na rozpoznanie obecnego poziomu bezpieczeństwa, bowiem rozwój człowieka funkcjonującego w poczuciu zagrożenia jest procesem niemożliwym. Praca z drugim elementem, to uaktywnienie m.in. otwartości, motywacji i wytrwałości w działaniu. Prowadzi do wzmocnienia zaufania i szacunku do samego siebie. Pozwala spojrzeć z innej perspektywy na ryzyko, jako na naturalny i nieodłączny element procesu rozwoju człowieka.

Element III: Przynależność

Element ten podnosi świadomość samego siebie przez pryzmat przynależności m.in. do danej kultury, społeczności w tym również własnej płci. Kwestia świadomości płci jest niesłusznie ignorowana, jako nieznacząca i niepotrzebna. Powszechnie traktuje się ją, jako temat tabu należący do sfery intymnej każdego człowieka. Tymczasem fakt, że jest się kobietą lub mężczyzną, ma niebagatelny wpływ na nasze decyzje życiowe, postrzeganie świata, siebie i innych. Zrozumienie i akceptacja swojej tożsamości płciowej i przynależności do odpowiedniej grupy społecznej pozwala na bardziej świadome i celowe jej wykorzystanie do kształtowania życia zarówno w aspekcie osobistym, jak i zawodowym. Poznając ten element pobudzamy pokłady kreatywności i dotąd nieuświadomione lub zablokowane inspiracje.

Element IV: Wartość

Poczucie własnej wartości jest jednym z najistotniejszych wyznaczników osobowości. Ma ogromny wpływ na większość obszarów naszego życia m.in. na postrzeganie siebie, relacje z otoczeniem i podejmowanie decyzji. Samoocena, a co za tym idzie samoakceptacja lub jej brak, wpływa na indywidualne przekonania o możliwościach rozwoju. Praca z elementem czwartym polega m.in. na poznaniu czynników kształtujących samoocenę i uwolnieniu się od ograniczających ocen i porównań. Wskazuje na znaczenie zasobów wewnętrznych, takich jak odporność psychiczna, poczucie wolności, odwaga, spokój, radość, siła, które kształtują poczucie własnej wartości. Daje również narzędzia do ich uzupełniania. Pozwala zauważyć siebie w innym świetle, dać sobie pozwolenie na swój rozwój, a tym samym wzmacnia obraz człowieka, jako jednostki.

Element V: Emocje

Emocje, zwłaszcza te nieuświadomione, są jednym z podstawowych czynników wpływających na postrzeganie i rozumienie świata oraz podejmowane decyzje. Poznanie źródeł emocji i zrozumienie ich wpływu na nasze zdrowie, odczucia i zachowania pozwala świadomie nimi zarządzać. Poprzez nabyte umiejętności rozpoznajemy okoliczności wywołujące dane uczucia. Jesteśmy w stanie umiejętnie zapobiec sytuacjom pogarszającym nasze samopoczucie lub doprowadzających do permanentnego stresu.

Uwrażliwienie na sygnały płynące z wnętrza i zdolność właściwego odczytania pojawiających się emocji, zapobiegają powstawaniu blokad umiejscowionych w różnych częściach ciała, prowadzących do chorób psychosomatycznych. Umiejętne zastosowanie odpowiednich narzędzi do pracy z emocjami pozwala temu przeciwdziałać, szczególnie w okresie wypalenia – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wskazuje, jak na nowo odnaleźć w sobie emocje, takie jak: radość, wdzięczność, szczęście, zadowolenie i wpisać je na stałe w swoje życie.

Element VI: Zrozumienie

Stwierdzenie, że komunikacja międzyludzka musi być efektywna i pozwalać na zrozumienie człowieka przez człowieka, jest powielanym wielokrotnie truizmem. Niemniej faktem jest, że to właśnie dzięki odpowiedniemu komunikatowi jesteśmy w stanie tworzyć i podtrzymywać satysfakcjonujące relacje w życiu osobistym i zawodowym. Umiejętność ta jest nam niezbędna w każdej sytuacji.

Autorka metody Neo Sea zmienia jednak punkt ciężkości, wzmacniając w pierwszej kolejności dialog wewnętrzny – rozmowę z samym sobą. Poznanie siebie, swoich potrzeb pozwala nadać właściwy kierunek naszemu życiu, wyznaczyć cele, zadbać o dobrostan psychiczny, a także kształtować relacje z innymi na jasnych, czystych warunkach.

Element VII: Twórczość

Ludzie – niezależnie od nacji, rasy czy wyznawanej religii, oprócz gromadzenia dóbr materialnych, zdobywania wiedzy i umiejętności, czy kształtowania satysfakcjonujących relacji, potrzebują czegoś więcej – pasji, rozumianej jako twórczość i możliwość samorealizacji.  Z reguły sądzimy, że są to atrybuty jedynie wybranej, dość wąskiej grupy społecznej. Tymczasem dotyczą one każdego bez wyjątku człowieka. Element VII uruchamia kreatywność, wewnętrzny artyzm życia i wyzwala poczucie radości.  Zachęca do działania i angażowania się w różnorodne przedsięwzięcia. Daje również możliwość autoekspresji oraz wzmacnia poczucie dokonań. Prezentuje praktyczne narzędzia ułatwiające odkrycie swoich mocnych stron na drodze realizacji siebie.

Element VIII: Inspiracja

Naukowcy od lat prowadzą badania neuropsychologiczne zgłębiające wiedzę na temat intuicji. Wyniki jednoznacznie wskazują, że niesłusznie lekceważymy jej głos. Chcąc spojrzeć na procesy podejmowania decyzji w sposób holistyczny, element ósmy integruje rozumowanie logiczne i doświadczenie życiowe z sygnałami płynącymi z intuicji, zwiększając tym samym zaufanie do samego siebie. Pokazuje wewnętrzną siłę i ogromne możliwości istniejące  na poziomie postrzegania zmysłowego. Pozwala wyjść poza ramy schematów i ograniczeń dając nowe pole dla działania wyobraźni. Uwrażliwia na sygnały płynące z ciała. Daje narzędzia  do właściwego odczytywania informacji dochodzących z intuicji oraz świadomego i skutecznego zastosowania ich w życiu budując system wewnętrznej nawigacji.

Dzięki ośmiu elementom Programu Neo Sea możemy osiągnąć harmonię w każdej dziedzinie życia i budować satysfakcjonujące, świadome jutro.

Zachęcamy do przeczytania książki „Wędrowiec i geniusz” autorstwa Anety Gibek-Wiśniewskiej – przypowieści, w której odnajdujemy Dziada, Wędrowca i Geniusza, będących cząstką każdego z nas. Towarzyszą nam oni także na warsztatach metody Neo Sea – podróży do najbardziej tajemniczego, a równocześnie najpiękniejszego miejsca – własnej świadomości.

„Jedyną osobą, którą jest Ci przeznaczone się stać, jest ta którą zdecydujesz się być.” – Ralph Waldo Emerson.