Edukacja Jutra

Edukacja Jutra

W dzisiejszym świecie przed każdym z nas stoi niezwykle wiele wyzwań na każdej płaszczyźnie naszego życia, a to sprawia, że powiedzenie, że „w życiu nie ma kursu dla początkujących – od razu trafiamy do grupy zaawansowanej„, jest bardzo trafne.

Nauczanie metodą Neo Sea jest wyjściem naprzeciw trudnościom, które mogą i pojawiają się w życiu każdego dziecka, nastolatka i młodego dorosłego. Proste narzędzia, systematyczna i rzetelna praca, jest kluczem do obudzenia potencjału – Geniusza, który drzemie w każdym człowieku – i pełnego realizowania się w swoim życiu, z radością i satysfakcją płynącą z realizowania wyzwań każdego dnia.

Poprzez „Edukację Jutra” pomagamy wejść w nowy model świadomego funkcjonowania, który daje przede wszystkim radość z pełnego kreowania swojego świata i korzystania z możliwości drzemiących we własnym umyśle.

Chcemy zmienić rzeczywistość, dlatego stworzyliśmy wyjątkowy program przygotowujący młodego człowieka do życia w pełnej świadomości o sobie samym i swoich możliwościach.

Radość tworzenia każdego dnia i zrozumienia potrzeby wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, buduje nowy wymiar możliwości dla dorastającego społeczeństwa.

Do kogo jest skierowany nasz program?

Do uczniów, młodzieży, młodych dorosłych… „Edukacja Jutra” to niezwykły program dostosowany dydaktycznie odpowiednio dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Poprzez zabawę, ćwiczenia i autorskie formy angażujące, młodzież kształtuje stabilne poczucie własnej wartości, tworzy prawidłowe relacje z innymi, buduje swoje możliwości potrzebne do realizacji własnych marzeń, świadomie wyraża swoje potrzeby i umacnia się w swojej wyjątkowości.

Do nauczycieli, pedagogów, psychologów… „Edukacja Jutra” to również bogata platforma wiedzy o człowieku stworzona z myślą o kadrze nauczycielskiej, która wspierając młodzież w realizowaniu siebie, pomaga kształtować nową – lepszą – jakość życia młodych ludzi.

Cele szkolenia i korzyści, jakie uzyskują uczniowie oraz nauczyciele:

 • zdobyte kwalifikacje dadzą możliwość m.in.: realizacji zapisu rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • znajomość autorskiej, innowacyjnej metody rozwoju, którą nauczyciel może wdrożyć w pracy z uczniami i współpracownikami, a także wykorzystać w kontaktach z rodzicami, które nie zawsze należą do łatwych
 • zaświadczenie o ukończeniu innowacyjnego kursu trenerskiego (trener wewnętrzny w placówce)
 • nowe techniki ubrane w gotowe narzędzia do pracy z uczniem wspierające ich rozwój
 • nowe narzędzia i techniki wspierania kompetencji społecznych wśród uczniów
 • nabycie umiejętności kształcenia kompetencji interpersonalnych, obecnie niezbędnych w każdej dziedzinie życia
 • świadome kształtowanie procesów poznawczych i ich wykorzystanie w edukacji
 • techniki uważności, relaksacji dla jeszcze lepszego przyjmowania wiedzy i jej wykorzystywania w różnych dziedzinach życia ucznia i nauczyciela
 • uaktywnienie zaufania do siebie i edukacji
 • tworzenie nowych nawyków dla organizacji pracy nauczyciela i nauki ucznia
 • zbudowanie jasnych relacji w przyjętych rolach uczeń – nauczyciel
 • nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, zarządzania emocjami ze szczególnym uwzględnieniem środowisk oświatowych
 • zrozumienie pojęcia inspiracji i uaktywnienie źródła dla nowych możliwości w edukacji
 • praca z zasobami dająca nowe źródło dla aktywności
 • strategie zarządzania talentami, zapobiegania wypaleniu zawodowemu
 • najskuteczniejsze strategie wyznaczania celów zawodowych i metody ich wdrażania
 • nowe źródło dla motywacji, zaangażowania i wytrwałości, które w postaci gotowych narzędzi wykorzystują uczestnicy kursu w pracy ze sobą i z podopiecznymi
 • umiejętność wdrażania wśród uczniów prawidłowej komunikacji, różnych form profilaktyki zachowań m.in.: radzenie sobie ze stresem i emocjami, akceptacja potrzeb własnych i innych, profilaktyka agresji
 • narzędzia do wdrażania wśród uczniów umiejętności do podejmowania decyzji, asertywnej komunikacji, zachowań wpływających pozytywnie na terenie szkoły i poza nią
 • rozwój kompetencji społecznych
 • otwarcie wyobraźni na tworzenie doskonałych relacji nauczyciel- uczeń – rodzic i ich wspólnego systemu dla nowej edukacji.

Dlaczego warto:

Badania potwierdzają, że sukcesy, osiągnięcia oraz satysfakcja z pracy aż w 85% wynikają z właściwych postaw i odpowiednio rozwiniętych kompetencji miękkich, a tylko w 15% z doskonałości technicznej i kompetencji twardych. Wszyscy wiemy, że kluczem do rozwoju podopiecznych jest wprowadzenie odpowiedniej równowagi w kształceniu, to znaczy kreowanie u nich właściwych postaw, myślokształtów i strategii. Wiedza zdobyta podczas tego kursu i jej wykorzystanie umożliwi jeszcze lepszą jakość wzmacniania potencjału osobistego nie tylko uczniów, ale również innych nauczycieli i rodziców.

Szkolenie prowadzone jest w formach:

 • stacjonarnej
 • Cena: każdy z elementów I stopnia szkolenia podstawowego – 480 zł netto za osobę
 • Cena: każdy z elementów II stopnia szkolenia podstawowego – 480 zł netto za osobę
 • internetowej (platforma edukacyjna)
 • Cena: każdy z elementów I stopnia szkolenia podstawowego – 320 zł netto za osobę
 • Cena: każdy z elementów II stopnia szkolenia podstawowego – 320 zł netto za osobę