Metodą Neo Sea

Element I Umysł

Adresaci szkolenia:

Szkolenie posiada dwie wersje:

 • pierwszą - podstawową, kierowaną do osób pragnących rozwijać swój potencjał i kompetencje zawodowe
 • drugą – trenerską, dla tych, którzy chcą z powodzeniem pracować jako trener rozwoju osobistego.

Cele szkolenia podstawowego:

 • umiejętność zastosowania narzędzi Neo Sea i ich wykorzystania do ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego
 • uzyskanie balansu w życiu zawodowym i prywatnym
 • indywidualny relaks dla uaktywnienia pełnego potencjału
 • poznanie źródeł zachowań i ich transformacja - techniki uaktywniające pełnię własnych

Cele szkolenia trenerskiego:

 • rozwijanie kompetencji i przejmowanie odpowiedzialności za własny rozwój osobisty lub zawodowy
 • poznanie metod rozwijania indywidualnej kreatywności
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z ograniczeniami
 • poznanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 • szczegółową znajomość innowacyjnej i niezwykle skutecznej metody rozwoju osobistego metodą Neo Sea
 • paletę tradycyjnych oraz innowacyjnych narzędzi szkoleniowych
 • rozwój kreatywności i elastyczności myślenia – możesz być pewien, że szkolenia, jakie będziesz prowadził, będą w 100% oryginalne
 • unikatowe połączenie najnowocześniejszych osiągnięć nauki z najstarszą wiedzą
  o wewnętrznej energii człowieka oraz o podświadomych procesach wpływających na zachowania
 • umiejętność budowania pozycji lidera w grupie
 • materiały szkoleniowe użyteczne przy projektowaniu własnych szkoleń.

 

Metody pracy: metody pracy są dopasowywane do grupy na podstawie analizy potrzeb, a wśród nich - autorskie metody pracy, burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, techniki kreatywne, ćwiczenia w małych i dużych grupach, eksperymenty, odgrywanie ról.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe, materiały do realizacji ćwiczeń.               
Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: każdy z elementów I stopnia szkolenia podstawowego – 480 zł netto za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów II stopnia szkolenia podstawowego – 480 netto zł za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów I stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

Cena: każdy z elementów II stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

W przypadku łączenia dwóch stopni szkolenia cena wynosi:

 • 960 zł netto za element/osoba/4 godziny*
 • 5200 zł netto za element/osoba/8 godzin*

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

Element II Bezpieczeństwo

Adresaci szkolenia:

Szkolenie posiada dwie wersje:

 • pierwszą - podstawową, kierowaną do osób pragnących rozwijać swój potencjał i kompetencje zawodowe
 • drugą – trenerską, dla tych, którzy chcą z powodzeniem pracować jako trener rozwoju osobistego.

Cele szkolenia podstawowego:

 • otwartość poznawcza i twórcza
 • szacunek, zaufanie jako fundament międzyludzkich
 • motywacja od i motywacja do
 • wytrwałość w działaniu
 • techniki podejmowania trafnych decyzji
 • podejmowanie ryzyka naturalnym procesem rozwoju osobistego i zawodowego
 • zrozumienie pojęcia odpowiedzialności

Cele szkolenia trenerskiego:

 • rozwijanie kompetencji i przejmowanie odpowiedzialności za własny rozwój osobisty lub zawodowy
 • poznanie metod rozwijania indywidualnej kreatywności
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z ograniczeniami
 • poznanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 • szczegółową znajomość innowacyjnej i niezwykle skutecznej metody rozwoju osobistego metodą Neo Sea
 • paletę tradycyjnych oraz innowacyjnych narzędzi szkoleniowych
 • rozwój kreatywności i elastyczności myślenia – możesz być pewien, że szkolenia, jakie będziesz prowadził, będą w 100% oryginalne
 • unikatowe połączenie najnowocześniejszych osiągnięć nauki z najstarszą wiedzą o wewnętrznej energii człowieka oraz o podświadomych procesach wpływających na zachowania
 • umiejętność budowania pozycji lidera w grupie
 • materiały szkoleniowe użyteczne przy projektowaniu własnych szkoleń.

Metody pracy: metody pracy są dopasowywane do grupy na podstawie analizy potrzeb, a wśród nich - autorskie metody pracy, burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, techniki kreatywne, ćwiczenia w małych i dużych grupach, eksperymenty, odgrywanie ról.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe, materiały do realizacji ćwiczeń.

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: każdy z elementów I stopnia szkolenia podstawowego – 480 zł netto za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów II stopnia szkolenia podstawowego – 480 netto zł za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów I stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

Cena: każdy z elementów II stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

W przypadku łączenia dwóch stopni szkolenia cena wynosi:

 • 960 zł netto za element/osoba/4 godziny*
 • 5200 zł netto za element/osoba/8 godzin*

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

Element III Przynależność

Adresaci szkolenia:

Szkolenie posiada dwie wersje:

 • pierwszą - podstawową, kierowaną do osób pragnących rozwijać swój potencjał i kompetencje zawodowe
 • drugą – trenerską, dla tych, którzy chcą z powodzeniem pracować jako trener rozwoju osobistego.

Cele szkolenia podstawowego:

 • świadomość płci w pełnionych rolach społecznych
 • kreatywność męska i żeńska
 • czynniki rozwijające i blokujące kreatywność
 • uaktywnienie kreatywności

Cele szkolenia trenerskiego:

 • rozwijanie kompetencji i przejmowanie odpowiedzialności za własny rozwój osobisty lub zawodowy
 • poznanie metod rozwijania indywidualnej kreatywności
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z ograniczeniami
 • poznanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 • szczegółową znajomość innowacyjnej i niezwykle skutecznej metody rozwoju osobistego metodą Neo Sea
 • paletę tradycyjnych oraz innowacyjnych narzędzi szkoleniowych
 • rozwój kreatywności i elastyczności myślenia – możesz być pewien, że szkolenia, jakie będziesz prowadził, będą w 100% oryginalne
 • unikatowe połączenie najnowocześniejszych osiągnięć nauki z najstarszą wiedzą o wewnętrznej energii człowieka oraz o podświadomych procesach wpływających na zachowania
 • umiejętność budowania pozycji lidera w grupie
 • materiały szkoleniowe użyteczne przy projektowaniu własnych szkoleń.

Metody pracy: metody pracy są dopasowywane do grupy na podstawie analizy potrzeb, a wśród nich - autorskie metody pracy, burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, techniki kreatywne, ćwiczenia w małych i dużych grupach, eksperymenty, odgrywanie ról.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe, materiały do realizacji ćwiczeń.

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: każdy z elementów I stopnia szkolenia podstawowego – 480 zł netto za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów II stopnia szkolenia podstawowego – 480 netto zł za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów I stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

Cena: każdy z elementów II stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

W przypadku łączenia dwóch stopni szkolenia cena wynosi:

 • 960 zł netto za element/osoba/4 godziny*
 • 5200 zł netto za element/osoba/8 godzin*

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

Element IV Wartość

Adresaci szkolenia:

Szkolenie posiada dwie wersje:

 • pierwszą - podstawową, kierowaną do osób pragnących rozwijać swój potencjał i kompetencje zawodowe
 • drugą – trenerską, dla tych, którzy chcą z powodzeniem pracować jako trener rozwoju osobistego.

Cele szkolenia podstawowego:

 • rola przynależności do grupy (zawodowej, społecznej) w kształtowaniu poczucia własnej wartości
 • techniki ułatwiające zrozumienie osobowości człowieka
 • cechy wewnętrzne i zewnętrzne – oceny i porównania
 • świadomość roli zasobów wewnętrznych.
 • ego i poczucie własnej wartości
 • zauważenie, zasługiwanie, samoakceptacja.

Cele szkolenia trenerskiego:

 • rozwijanie kompetencji i przejmowanie odpowiedzialności za własny rozwój osobisty lub zawodowy
 • poznanie metod rozwijania indywidualnej kreatywności
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z ograniczeniami
 • poznanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 • szczegółową znajomość innowacyjnej i niezwykle skutecznej metody rozwoju osobistego metodą Neo Sea
 • paletę tradycyjnych oraz innowacyjnych narzędzi szkoleniowych
 • rozwój kreatywności i elastyczności myślenia – możesz być pewien, że szkolenia, jakie będziesz prowadził, będą w 100% oryginalne
 • unikatowe połączenie najnowocześniejszych osiągnięć nauki z najstarszą wiedzą o wewnętrznej energii człowieka oraz o podświadomych procesach wpływających na zachowania
 • umiejętność budowania pozycji lidera w grupie
 • materiały szkoleniowe użyteczne przy projektowaniu własnych szkoleń.

Metody pracy: metody pracy są dopasowywane do grupy na podstawie analizy potrzeb, a wśród nich - autorskie metody pracy, burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, techniki kreatywne, ćwiczenia w małych i dużych grupach, eksperymenty, odgrywanie ról.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe, materiały do realizacji ćwiczeń.

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: każdy z elementów I stopnia szkolenia podstawowego – 480 zł netto za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów II stopnia szkolenia podstawowego – 480 netto zł za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów I stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

Cena: każdy z elementów II stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

W przypadku łączenia dwóch stopni szkolenia cena wynosi:

 • 960 zł netto za element/osoba/4 godziny*
 • 5200 zł netto za element/osoba/8 godzin*

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

Element V Emocje

Adresaci szkolenia:

Szkolenie posiada dwie wersje:

 • pierwszą - podstawową, kierowaną do osób pragnących rozwijać swój potencjał i kompetencje zawodowe
 • drugą – trenerską, dla tych, którzy chcą z powodzeniem pracować jako trener rozwoju osobistego.

Cele szkolenia podstawowego:

 • poznanie emocji i ich roli w relacjach z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym
 • umiejętność diagnozowania sytuacji wyzwalających określone emocje
 • zrozumienie wpływu emocji na zdrowie, odczucia i zachowania człowieka
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • opanowanie umiejętności wyznaczania granic emocji

Cele szkolenia trenerskiego:

 • rozwijanie kompetencji i przejmowanie odpowiedzialności za własny rozwój osobisty lub zawodowy
 • poznanie metod rozwijania indywidualnej kreatywności
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z ograniczeniami
 • poznanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 • szczegółową znajomość innowacyjnej i niezwykle skutecznej metody rozwoju osobistego metodą Neo Sea
 • paletę tradycyjnych oraz innowacyjnych narzędzi szkoleniowych
 • rozwój kreatywności i elastyczności myślenia – możesz być pewien, że szkolenia, jakie będziesz prowadził, będą w 100% oryginalne
 • unikatowe połączenie najnowocześniejszych osiągnięć nauki z najstarszą wiedzą o wewnętrznej energii człowieka oraz o podświadomych procesach wpływających na zachowania
 • umiejętność budowania pozycji lidera w grupie
 • materiały szkoleniowe użyteczne przy projektowaniu własnych szkoleń.

Metody pracy: metody pracy są dopasowywane do grupy na podstawie analizy potrzeb, a wśród nich - autorskie metody pracy, burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, techniki kreatywne, ćwiczenia w małych i dużych grupach, eksperymenty, odgrywanie ról.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe, materiały do realizacji ćwiczeń.

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: każdy z elementów I stopnia szkolenia podstawowego – 480 zł netto za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów II stopnia szkolenia podstawowego – 480 netto zł za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów I stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

Cena: każdy z elementów II stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

W przypadku łączenia dwóch stopni szkolenia cena wynosi:

 • 960 zł netto za element/osoba/4 godziny*
 • 5200 zł netto za element/osoba/8 godzin*

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

Element VI Zrozumienie

Adresaci szkolenia:

Szkolenie posiada dwie wersje:

 • pierwszą - podstawową, kierowaną do osób pragnących rozwijać swój potencjał i kompetencje zawodowe
 • drugą – trenerską, dla tych, którzy chcą z powodzeniem pracować jako trener rozwoju osobistego.

Cele szkolenia podstawowego:

 • efektywna komunikacja
 • nadawca – odbiorca
 • szmer komunikacyjny
 • narzędzie poznania siebie - dialog wewnętrzny
 • świadomość potrzeb zawodowych i osobistych
 • wyznaczanie celów dla realizacji potrzeb osobistych
 • postawy sprzyjające asertywności i ochronie granic w sytuacjach trudnych

Cele szkolenia trenerskiego:

 • rozwijanie kompetencji i przejmowanie odpowiedzialności za własny rozwój osobisty lub zawodowy
 • poznanie metod rozwijania indywidualnej kreatywności
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z ograniczeniami
 • poznanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 • szczegółową znajomość innowacyjnej i niezwykle skutecznej metody rozwoju osobistego metodą Neo Sea
 • paletę tradycyjnych oraz innowacyjnych narzędzi szkoleniowych
 • rozwój kreatywności i elastyczności myślenia – możesz być pewien, że szkolenia, jakie będziesz prowadził, będą w 100% oryginalne
 • unikatowe połączenie najnowocześniejszych osiągnięć nauki z najstarszą wiedzą o wewnętrznej energii człowieka oraz o podświadomych procesach wpływających na zachowania
 • umiejętność budowania pozycji lidera w grupie
 • materiały szkoleniowe użyteczne przy projektowaniu własnych szkoleń.

Metody pracy: metody pracy są dopasowywane do grupy na podstawie analizy potrzeb, a wśród nich - autorskie metody pracy, burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, techniki kreatywne, ćwiczenia w małych i dużych grupach, eksperymenty, odgrywanie ról.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe, materiały do realizacji ćwiczeń.

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: każdy z elementów I stopnia szkolenia podstawowego – 480 zł netto za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów II stopnia szkolenia podstawowego – 480 netto zł za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów I stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

Cena: każdy z elementów II stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

W przypadku łączenia dwóch stopni szkolenia cena wynosi:

 • 960 zł netto za element/osoba/4 godziny*
 • 5200 zł netto za element/osoba/8 godzin*

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

Element VII Twórczość

Adresaci szkolenia:

Szkolenie posiada dwie wersje:

 • pierwszą - podstawową, kierowaną do osób pragnących rozwijać swój potencjał i kompetencje zawodowe
 • drugą – trenerską, dla tych, którzy chcą z powodzeniem pracować jako trener rozwoju osobistego.

Cele szkolenia podstawowego:

 • diagnoza blokad w odkrywaniu i realizacji pasji
 • poznanie pasji i określenie wartości, jaką dają człowiekowi
 • stworzenie inspirujących działań twórczych
 • zrozumienie twórczości i jej przełożenie na samorealizację siebie
 • uaktywnienie źródeł nowych możliwości.

Cele szkolenia trenerskiego:

 • rozwijanie kompetencji i przejmowanie odpowiedzialności za własny rozwój osobisty lub zawodowy
 • poznanie metod rozwijania indywidualnej kreatywności
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z ograniczeniami
 • poznanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 • szczegółową znajomość innowacyjnej i niezwykle skutecznej metody rozwoju osobistego metodą Neo Sea
 • paletę tradycyjnych oraz innowacyjnych narzędzi szkoleniowych
 • rozwój kreatywności i elastyczności myślenia – możesz być pewien, że szkolenia, jakie będziesz prowadził, będą w 100% oryginalne
 • unikatowe połączenie najnowocześniejszych osiągnięć nauki z najstarszą wiedzą o wewnętrznej energii człowieka oraz o podświadomych procesach wpływających na zachowania
 • umiejętność budowania pozycji lidera w grupie
 • materiały szkoleniowe użyteczne przy projektowaniu własnych szkoleń.

Metody pracy: metody pracy są dopasowywane do grupy na podstawie analizy potrzeb, a wśród nich - autorskie metody pracy, burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, techniki kreatywne, ćwiczenia w małych i dużych grupach, eksperymenty, odgrywanie ról.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe, materiały do realizacji ćwiczeń.

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: każdy z elementów I stopnia szkolenia podstawowego – 480 zł netto za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów II stopnia szkolenia podstawowego – 480 netto zł za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów I stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

Cena: każdy z elementów II stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

W przypadku łączenia dwóch stopni szkolenia cena wynosi:

 • 960 zł netto za element/osoba/4 godziny*
 • 5200 zł netto za element/osoba/8 godzin*

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

Element VIII Inspiracja

Adresaci szkolenia:

Szkolenie posiada dwie wersje:

 • pierwszą - podstawową, kierowaną do osób pragnących rozwijać swój potencjał i kompetencje zawodowe
 • drugą – trenerską, dla tych, którzy chcą z powodzeniem pracować jako trener rozwoju osobistego.

Cele szkolenia podstawowego:

 • poznanie i porównanie zasad myślenia logicznego i intuicyjnego
 • wzmocnienie zaufania do swoich odczuć
 • poznanie i wykorzystanie sztuki zadawania pytań
 • odczyt informacji płynących z intuicji
 • umiejętność korzystania z systemu wewnętrznej nawigacji.

Cele szkolenia trenerskiego:

 • rozwijanie kompetencji i przejmowanie odpowiedzialności za własny rozwój osobisty lub zawodowy
 • poznanie metod rozwijania indywidualnej kreatywności
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z ograniczeniami
 • poznanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 • szczegółową znajomość innowacyjnej i niezwykle skutecznej metody rozwoju osobistego metodą Neo Sea
 • paletę tradycyjnych oraz innowacyjnych narzędzi szkoleniowych
 • rozwój kreatywności i elastyczności myślenia – możesz być pewien, że szkolenia, jakie będziesz prowadził, będą w 100% oryginalne
 • unikatowe połączenie najnowocześniejszych osiągnięć nauki z najstarszą wiedzą o wewnętrznej energii człowieka oraz o podświadomych procesach wpływających na zachowania
 • umiejętność budowania pozycji lidera w grupie
 • materiały szkoleniowe użyteczne przy projektowaniu własnych szkoleń.

Metody pracy: metody pracy są dopasowywane do grupy na podstawie analizy potrzeb, a wśród nich - autorskie metody pracy, burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, techniki kreatywne, ćwiczenia w małych i dużych grupach, eksperymenty, odgrywanie ról.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe, materiały do realizacji ćwiczeń.

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: każdy z elementów I stopnia szkolenia podstawowego – 480 zł netto za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów II stopnia szkolenia podstawowego – 480 netto zł za osobę*

Czas kursu: 4 godziny

Cena: każdy z elementów I stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

Cena: każdy z elementów II stopnia kursu trenerskiego – 2600 zł netto za osobę*

Czas kursu: 8 godzin

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie

W przypadku łączenia dwóch stopni szkolenia cena wynosi:

 • 960 zł netto za element/osoba/4 godziny*
 • 5200 zł netto za element/osoba/8 godzin*

* w przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie