Mobbing i wypalenie zawodowe

Mobbing w miejscu pracy

Szkolenie „Mobbing w miejscu pracy. Skuteczne zarządzanie i przeciwdziałanie”.

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy stają się problemem dużej liczby przedsiębiorstw i instytucji. Zjawiska te zagrażają atmosferze i wydajności pracy, dezintegrują zespół, prowadzą do apatii, braku inicjatywy i aktywności pracownika. Są głównym źródłem konfliktów i sporów. Szkolenie ma na celu poznanie zjawiska mobbingu w ujęciu procesów i mechanizmów psychologicznych, wskazanie różnic między konfliktem a mobbingiem oraz między mobbingiem a dyskryminacją.

Adresaci: szkolenia skierowane są do pracowników oraz kadry zarządzającej instytucji i przedsiębiorstw.

Cele szkolenia: nabycie wiedzy z podstawowych zagadnień dotyczących mobbingu; poznanie metod
i narzędzi w odróżnianiu mobbingu od innych patologicznych sytuacji występujących w miejscu pracy; nabycie wiedzy i umiejętności w aspekcie rozpoznawania, eliminowania
i przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy; poznanie uregulowań prawnych zwalczających mobbing
w miejscu pracy.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu: 

 • spełnienie prawnego obowiązku ciążącego na pracodawcy
 • umiejętność rozróżniania mobbingu i dyskryminacji od innych sytuacji patologicznych w miejscu pracy
 • uświadomienie konieczności przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji
 • umiejętności w aspekcie rozpoznawania, eliminowania i przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy
 • doskonałe relacje międzyludzkie w instytucji
 • poprawa efektywności procesów w miejscu pracy
 • zwiększenie wydajności i zaangażowania kadry kierowniczej oraz poszczególnych działów, co znacząco przekłada się na poprawne działanie instytucji
 • poprawa wizerunku organizacji
 • wzrost szybkości i pewności podejmowania trafnych decyzji u dyrektorów organizacji.

 

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego na temat wiedzy z zakresu mobbingu
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

 

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

 

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji/przedsiębiorstw
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: 890 zł netto za osobę.*

* W przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena obejmuje:

 • 4 godziny szkolenia
 • autorskie i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe dla uczestników.
PROGRAM SZKOLENIA (pobierz)

Stres zawodowy, wypalenie zawodowe

Szkolenie „Stres zawodowy, zjawisko wypalenia zawodowego – przeciwdziałanie jako fundament rozwoju firmy/instytucji”.

Tempo i intensywność życia zawodowego, praca w długotrwałym napięciu, stany lękowe, stres a w konsekwencji wypalenie zawodowe, to zjawiska powodujące znaczące skutki zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Stanowi to ogromny problem dla każdej organizacji, firmy czy osoby. Właściwa metoda ukierunkowana na rozwój osobisty i doskonalenie pracowników zwiększa odporność, zdolność radzenia sobie z negatywnymi  emocjami i zjawiskami, wdraża w profilaktyczne modele zachowań. Wiedza merytoryczna w tej tematyce wpływa bezpośrednio na efektywność zawodową pracowników, ich kondycję zdrowotną oraz motywację i zaangażowanie.

Adresaci: szkolenia skierowane są do pracowników oraz kadry zarządzającej instytucji i przedsiębiorstw, pracowników placówek medycznych i oświatowych.

Cele szkolenia: poznanie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania i eliminowania stresu zawodowego; poprzez poznanie przyczyn i konsekwencji związanych z występowaniem stresu oraz wypalenia zawodowego, wykształcenie metod diagnozy oraz przeciwdziałania tymże zjawiskom; nabycie umiejętności stosowania w praktyce technik i narzędzi przeciwdziałających stresowi i wypaleniu zawodowemu; wzmocnienie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego na temat wiedzy z zakresu stresu zawodowego i zjawiska wypalenia zawodowego
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji/przedsiębiorstw
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

Cena: 890 zł netto za osobę

Cena obejmuje:

 • 4 godziny szkolenia
 • autorskie i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe dla uczestników.
PROGRAM SZKOLENIA (pobierz)