Sztuka dialogu

Kadra zarządzająca

Sztuka dialogu - holistyczne zarządzanie komunikacją w zespole.

Budowanie prężnie działającej i rozwijającej się firmy wymaga stałego wprowadzania nowych metod zarządzania procesami międzyludzkimi. Dobry manager jest liderem mającym  świadomość jakości komunikacji i jej wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Aktualne problemy na rynku pracy wskazują przedsiębiorcom konieczność budowania pozytywnych relacji pracowniczych i rozwiązywania sporów
w duchu zrozumienia i szacunku, uwzględniając nie tylko aspekty prawne, ale i dbałość o wizerunek firmy.

Szkolenie „Sztuka dialogu  - holistyczne zarządzanie komunikacją w zespole  dedykowane kadrze zarządzającej”.

Jednym z narzędzi, rozwijających potrzebne kadrze zarządzającej kompetencje, są szkolenia.  Stanowią one podstawę  wspomagania  zachodzących w organizacji zmian. Przez narzędzia jakie daje metoda Neo Sea odpowiedzialnie i skutecznie kształtujemy Nowy Wymiar Komunikacji. Niezwykle efektywną formą zarządzania dialogiem jest mediacja oraz skuteczna negocjacja, umiejętność ich wykorzystania podnosi firmę na wyższy poziom funkcjonowania, nadaje jej status firmy otwartej na dialog i porozumienie.

Adresaci:  kadra zarządzająca , managerowie, pracownicy HR.

Cele: szkolenie zapoznaje uczestników z narzędziami jakie daje filozofia Neo Sea, nowoczesnymi technikami  zarządzania dialogiem. Uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności, dzięki którym mają wpływ na tworzenie korzystnego klimatu w firmie/instytucji oraz potrafią kreatywnie rozwiązywać zaistniałe spory.  Szkolenie uwydatnia korzyści płynące ze stosowania technik mediacyjnych w budowaniu strategii negocjacji, komunikacji i modelu zarządzania firmą.

Metody pracy: warsztat, wykład, pogadanka/dyskusja, burza mózgów, metoda przypadków, ćwiczenia grupowe i indywidualne, case study.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe.
Korzyści:
szkolenie zapoznaje uczestników z nowoczesnymi technikami zarządzania i pokazuje korzyści płynące ze stosowania technik mediacyjnych i negocjacyjnych  w budowaniu strategii, komunikacji i modelu zarządzania firmą/instytucją. Daje narzędzia potrzebne nie tylko do wyjścia z konfliktu, ale pokazuje również drogi świadomego kształtowania komunikatu. Narzędzia dają możliwość zapobiegania przyszłym konfliktom i tworzenia komunikacji w jej nowym wymiarze zgodnie z metodą  Neo Sea.

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

 

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

 

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

 Cena: 3200 netto zł za osobę.*

 W przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena obejmuje:

 • 16 godzin szkolenia
 • autorskie i profesjonalne przygotowane materiały szkoleniowe, konspekty, elementarze dla uczestników.
PROGRAM SZKOLENIA (pobierz)

Pracownicy

Sztuka dialogu - holistyczne zarządzanie komunikacją w zespole dedykowane pracownikom.

Najważniejszym elementem każdego przedsiębiorstwa są ludzie. Wewnętrzne relacji i sposoby komunikowania się w istotny sposób wpływają na efektywność funkcjonowania zakładu oraz jego zewnętrzny wizerunek.

Poznanie nowych technik oraz umiejętności przez zespół pracowników gwarantuje zwiększenie  skuteczności w realizacji celów firmy/instytucji.

Adresaci: pracownicy w sektorze prywatnym i publicznym.

Cele: zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami zarządzania, ukazanie korzyści płynących ze stosowania technik mediacyjnych i negocjacyjnych w budowaniu strategii, komunikacji i modelu zarządzania firmą/instytucją.

Metody pracy: warsztat, wykład, pogadanka/dyskusja, burza mózgów, metoda przypadków, ćwiczenia grupowe i indywidualne. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe.

Korzyści: ucząc się innowacyjnych technik zarządzania dialogiem, uczestnicy  szkolenia poznają korzyści płynące ze stosowania technik mediacyjnych i negocjacyjnych w budowaniu komunikacji w firmie/instytucji. Poprzez zmianę schematów postępowania i nowe umiejętności reagowania w sytuacjach spornych, osoby biorące udział w warsztatach nabywają zdolności zapobiegania przyszłym konfliktom i tworzenia komunikacji w nowym jej wymiarze - zgodnie z metodą Neo Sea. Rozwijając potencjał pracowników, tworzymy nowy dynamiczny kierunek działania nowoczesnej firmy.

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego  wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

 

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

 

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: 2400 zł netto za osobę.*

* W przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena obejmuje:

 • 8 godzin szkolenia
 • autorskie i profesjonalne przygotowane materiały szkoleniowe, konspekty, elementarze dla uczestników.
PROGRAM SZKOLENIA (pobierz)

Pacjent, rodzina, personel medyczny

Sztuka dialogu w służbie zdrowia - holistyczne zarządzanie komunikacją: pacjent, rodzina, personel medyczny.
Personel medyczny boryka się codziennie z sytuacjami, które wymagają wyjątkowego wyczucia i wrażliwości. Rozmowy z pacjentami, którzy często reagują bardzo emocjonalnie,  są bardzo trudne, ale mają ogromny wpływ na samopoczucie chorych i odpowiednio przeprowadzone dają im potrzebną dozę stabilności i poczucia bezpieczeństwa. Podstawą jest dialog oparty na wzajemnym szacunku i zaufaniu, zrozumieniu cudzych emocji, ale także asertywności pozwalającej stawić czoło codziennym wyzwaniom. Odczuwany przez pacjenta i jego rodzinę lęk, nie może przesłonić budującej i konkretnej rozmowy, ukierunkowanej na proces zdrowienia. Dialog jest w tym przypadku pierwszym krokiem do wyjścia z choroby.

Adresaci: przedstawiciele służby zdrowia

Cele: zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami budowania komunikatu ze szczególnym uwzględnieniem środowiska służby zdrowia i sytuacji pacjenta oraz jego rodziny, ukazanie korzyści płynących ze stosowania technik mediacyjnych w budowaniu komunikacji i modelu zarządzania dialogiem.

Metody pracy: warsztat, wykład, pogadanka/dyskusja, burza mózgów, metoda przypadków, ćwiczenia grupowe i indywidualne.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie.

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego  wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

 

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

 

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

 Cena: 2400 zł netto za osobę.*

* W przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej placówki medycznej, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena obejmuje:

 • 8 godzin szkolenia
 • autorskie i profesjonalne przygotowane materiały szkoleniowe, konspekty, elementarze dla uczestników.
PROGRAM SZKOLENIA (pobierz)