Szyte na miarę

Szyte na miarę

Szkolenia „szyte na miarę” to szkolenia indywidualnie dopasowane do Państwa potrzeb i wymagań.

Pracujemy w oparciu o autorskie programy, każdorazowo modyfikowane pod kątem potrzeb i specyfiki każdej organizacji oraz profilu uczestników szkolenia.

Fazy tworzenia szkolenia “szytego na miarę”:

  • Spotkanie i wspólna analiza potrzeb szkoleniowych

Jest to spotkanie, na którym ustalamy wszystkie szczegóły potrzebne do tworzenia programu specjalnie dla Państwa. Badamy, jaka jest specyfika Państwa pracy i co jest najważniejsze w danej branży. Określamy, z jakimi problemami i deficytami boryka się zespół, jakich umiejętności brakuje pracownikom, który element i która faza realizacji projektu są najtrudniejsze. Oprócz zdefiniowania problemów, określamy również potrzeby. Jak wyobrażacie sobie Państwo sprawnie działający zespół? W jakie kompetencje trzeba wyposażyć pracowników, jakie zdolności warto wzmocnić? Rozmawiamy o rozwoju poszczególnych pracowników, a także całej grupy, jej sprawnym funkcjonowaniu i dobrej organizacji pracy.

  • Prezentacja programu szkolenia

Zaprezentowanie programu, który został stworzony w odpowiedzi na Państwa potrzeby. Jeżeli zaproponowana wersja szkolenia spełnia Państwa oczekiwania, przechodzimy do kolejnej fazy współpracy. Jeśli macie Państwo uwagi lub pomysły, to najlepszy moment na wprowadzenie zmian w planie szkolenia. W zależności od rozmiaru zmian, modyfikujemy program na bieżąco, a następnie prezentujemy ostateczną wersję szkolenia.

  • Przeprowadzenie szkolenia

Stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

  • Ewaluacja szkolenia

Badanie za pomocą różnorodnych metod ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

Adresaci: szkolenie skierowane do wszystkich osób, zarówno prywatnych jaki i przedsiębiorców czy instytucji, którzy potrzebują szkolenia skonstruowanego zgodnie ze swoimi indywidualnymi i aktualnymi potrzebami.

Cele: nabycie wiedzy i kompetencji zgodnej z przedstawionym programem szkolenia; wykorzystanie zdobytych kompetencji i umiejętności w życiu zawodowym lub osobistym.

Metody: autorskie metody pracy, burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, techniki kreatywne, ćwiczenia w grupach, eksperymenty, odgrywanie ról.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe, materiały do realizacji ćwiczeń.

Przed szkoleniem:

  • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy,
  • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie szkolenia:

  • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

Po szkoleniu:

  • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia, dopasowane do potrzeb instytucji,
  • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

Cena: ustalana indywidualnie.